Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Kraków, tłumaczenia rosyjski Kraków

Kilka ostatnich lat to czas napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest pośród nich Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa również ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia pracy czy też studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są potrzebne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Białorusi, Rosji bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby wykonywać ten zawód, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]