Sesja AC/DC – przebieg i korzyści z jej przeprowadzenia

Sesja AC/DC – przebieg i korzyści z jej przeprowadzenia

Szukasz wiadomości o rozwoju kompetencji? Dobrze trafiłeś!

Rośnie grono pracodawców, którzy dostrzegają, że rozwój pracowników znacząco wpływa na sukces całej firmy. Zaangażowana załoga zaopatrzona w duży arsenał umiejętności miękkich to wszak główny filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – uznane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na weryfikację ich indywidualnych kompetencji oraz uwarunkowań może wesprzeć właściciela przedsiębiorstwa w zebraniu kadry, która będzie przygotowana na trudne wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC przeprowadzonej przez doświadczonego specjalistę można dostrzec, kto z zatrudnionych wykazuje umiejętności kierownicze i zostanie najlepszym przełożonym teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane różnorodnymi metodami – m.in. w formie sesji grupowych oraz indywidualnych. W czasie spotkań wykorzystywane są wypróbowane techniki szkoleń, np. symulacje, studium przypadku (case studies), zadania grupowe oraz wywiady. Przy ich użyciu można ujawnić utajone możliwości zespołu i wspomóc rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej pracę z kadrą w formie coachingu.

Jak prowadzone są audyty AC/DC i rozwój kompetencji pracowników?

Prawidłowo opracowany audyt jest podzielony na parę faz. Na wstępie wychodzi się od opisu kompetencji potrzebnych na audytowanym stanowisku. Później audytor dobiera techniki, które zostaną zastosowane podczas sesji. Trzecim stadium jest powiadomienie o celach sesji, a także tego, co planuje się dzięki niej uzyskać. Równie istotne jest poza tym otoczenie, w którym będą przeprowadzone sesje z zatrudnionymi – musi ono gwarantować komfort, który wesprze osiągnięcie celów audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa lub indywidualna) jest przeprowadzana przez doświadczonych doradców, którzy są psychologami. Sesja trwa nie więcej niż 6 godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient otrzymuje indywidualny, wyczerpujący raport, w którym zawarta jest ocena kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony oraz podane są polecenia, jak powinien być prowadzony następną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]