Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się przydatne także dla przedsiębiorców – pozwalają np. zweryfikować czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego naprawdę nie jest w stanie pracować lub czy informacje przedłożone przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności winien mieć prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu jakich spraw może być pomocny.

Detektyw – konieczna jest licencja

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę prywatnego detektywa. Żeby legalnie działać w tym zawodzie, należy posiadać stosowną licencję, która wydawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, iż osoby przystępujące do testu muszą także spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, obywatelstwa któregoś z krajów należących Unii Europejskiej i świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Warunkiem jest też niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na detektywów muszą ukończyć 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Większość zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy wszelkiego rodzaju kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się między innymi kiedy podejrzewamy, że nasz partner nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka należycie się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam także ustalić faktyczną wysokość zarobków byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.