Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Kliknij w to miejsce jeżeli interesujesz się cennikiem tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na firmy z całego świata wzrosło zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie polscy tłumacze wykonują setki uwierzytelnionych i zwykłych tłumaczeń na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i rozmaitych firm.

Pomimo, iż w sieci nietrudno znaleźć darmowe platformy oferujące translację, nadal nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest nieraz obligatoryjne, przykładowo gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób głowi się, jak z grubsza obliczyć cenę tłumaczenia. Co więc wpływa na cenę przekładu?

Czynniki determinujące końcowy koszt przekładu

Na to ile ostatecznie zapłacisz za translację tekstu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Język, na który bądź z którego pragniemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (niemiecki, niderlandzki) albo romańskich (hiszpański, włoski) będzie co do zasady tańszy aniżeli translacja z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, słoweńskiego) bądź wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego).
2. Kierunek translacji. Przekład na język polski jest generalnie o kilkadziesiąt procent tańszy niż tłumaczenie na język obcy.
3. Poziom trudności tłumaczenia bądź problematyka tekstu. Przekład prac naukowych, artykułów medycznych albo dokumentów handlowych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla danej branży, ale też stosowną wiedzę, by właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niepożądanych błędów.
4. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “na wczoraj” powinniśmy przygotować się na większy wydatek.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Należy nadmienić, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak paszport bądź dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym oznacza czy tłumaczenie powstało z kopii, odpisu bądź oryginału, jak również przypisuje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj określają sztywny cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku konieczności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]