Dla kogo szkolenia z ochrony danych osobowych?

Dla kogo szkolenia z ochrony danych osobowych?

Pierwszym oficjalnym aktem w naszym kraju, który dotykał sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która zaczęła obowiązywać w 1997. Także obecnie definiuje ona ten termin i omawia, jak powinniśmy ich używać. Według aktu dane osobowe to wszystkie informacje, jakie pozwalają na ustalenie tożsamości danego obywatela bez złożonych wysiłków. Do danych osobowych zaliczyć można więc nazwisko i imię, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania, lecz też tak zwane dane wrażliwe – m. in. informacje o chorobach, ewentualnych wyrokach oraz wyznaniu. O ich bezpieczeństwo należy zatroszczyć się tym bardziej, iż dzięki nowym technologiom ich zdobycie oraz wykorzystanie jest naprawdę łatwe.

Do kogo są adresowane jest kurs z ochrony danych osobowych?

Dane osobowe pozyskują każdego typu firmy. Niektóre dysponują jedynie danymi swoich współpracowników, pozostałe zaś mają dostęp również do danych klientów. We wszystkich przypadkach specjaliści, którzy mają do nich dostęp powinni przejść odpowiednie szkolenie z ochrony danych osobowych, dzięki któremu nauczą się, jak zagwarantować im bezpieczeństwo. Jest to naprawdę istotne, ponieważ po stwierdzeniu błędów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo nałożyć poważne sankcje – po pierwsze pieniężne, ale w skrajnych przypadkach także więzienia.

Kurs z ochrony danych osobowych – na czym polega

Kurs z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich pracowników administrujących takimi informacjami – będą to między innymi pracownicy kadr, do spraw rekrutacji lub składnic akt. W jego cenę zaliczają się również materiały pomocnicze, przez które kursanci łatwiej przysposobią wiedzę. Po ukończeniu szkolenia, w czasie którego dowiedzą się, jak zapewnić bezpieczeństwo danych, kursanci otrzymują właściwe świadectwa. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie pochłaniają dużo czasu – zazwyczaj zamykane są tego samego dnia.