Coaching kariery zwiększy Twoje szanse na rynku pracy

Coaching kariery zwiększy Twoje szanse na rynku pracy

Coaching kariery - na tej stronie poznasz korzystną ofertę.

Specjalistyczne doradztwo zawodowe umożliwia odkrycie swoich mocnych stron i wykorzystanie ukrytego potencjału. Komu pomoże coaching kariery? Czy warto zainwestować w swoje kompetencje zawodowe?

Coaching kariery – kompetentne przygotowanie dokumentów i szkolenia z autoprezentacji

Coaching kariery przeprowadzony z kompetentnym doradcą zawodowym służy nie tylko tym, którzy zaledwie rozpoczęli swoją karierę, ale też doświadczonym pracobiorcom, którzy starają się przebrnąć przez reorganizację w spółce, przygotować się do zmiany pracy bądź czują strach przed przemianami na rynku. Profesjonalny coach kariery wspiera na wielu płaszczyznach – pokazuje jak przyszykować się do rozmowy o pracę, by z sukcesem przejść rekrutację oraz jak kształtować tzw. umiejętności „miękkie” i inne kompetencje, które są przydatne w życiu zawodowym. Doradca zawodowy zajmuje się także pomocą w odpowiednim przygotowaniu dokumentów, np. portfolio osiągnięć, CV bądź listu motywacyjnego, tak, żeby wzbudziły ciekawość u ewentualnych pracodawców, a zatem zwiększyły szansę na to, iż kandydat będzie dopuszczony do rozmowy. Nie bez znaczenia jest także pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z najważniejszych aspektów, który wysoko oceniają specjaliści działów osobowych.

Komu przysłuży się coaching kariery?

Chcesz kierować swoją karierą zawodową tak, aby wreszcie osiągnąć sukces na rynku pracy? A może planujesz zmienić specjalizację, jednak nie jesteś pewny, jaka praca da Ci radość i równocześnie porządne dochody? Coaching kariery sprawi, iż odkryjesz swoje mocne oraz słabsze cechy, zaczniesz używać czający się w Tobie potencjał i odnosić sukcesy zawodowe. Kompetentny coach kariery wspomoże również managerów wysokiego stopnia oraz innych wysoko kwalifikowanych pracowników, którzy potrzebują ukierunkowanego doradztwa. Przed pierwszym spotkaniem dochodzi do zdefiniowania potrzeb doradczych – to wtedy uzgadnia się, czego oczekuje uczestnik, wsparcia w jakim zakresie potrzebuje i jaka liczba konsultacji z doradcą zawodowym pozwoli dojść do przewidzianego celu.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]