Coach kariery pomoże Ci odkryć najlepszą drogę rozwoju

Coach kariery pomoże Ci odkryć najlepszą drogę rozwoju

Uzyskaj pomoc od coacha biznesu

Sektor zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu wymusza notoryczne dostosowywanie się do jego bieżących wymagań, a jednocześnie jest niesłychanie konkurencyjny. W następstwie tego tak ważny jest nie tylko rozwój zawodowy pojedynczego pracownikaprzedsiębiorstwa, lecz również sprawna organizacja pracy całych zespołów osób zatrudnionych. W takich działaniach warto wspomóc się praktyką jakimi dysponuje coach.

Kto korzysta z pomocy doradcy zawodowego?

Profesjonalny coach psycholog pomaga rozszerzyć zakres kompetencji danej osoby, przygotowuje ją na ewentualne zmiany oraz nadchodzące wyzwania zawodowe. Dzięki temu może ona znacznie skuteczniej rozwijać swoje umiejętności, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale również tworzy ciekawsze perspektywy awansu. Coach skupia się na postanowieniach i aspiracjach klienta, więc sesje z nim zawsze mają charakter indywidualny, ukierunkowany na wykonanie uzgodnionych zadań. Kto zazwyczaj korzysta z sesji coachingowych? Są to najczęściej menedżerowie bądź prezesi przedsiębiorstw, którzy pragną poszerzyć swoje umiejętności w sektorze nadzoru i organizacji pracy.

Jak przebiega praca z doradcą zawodowym?

Podłożem owocnej w pożądane rezultaty pracy z doradcą zawodowym, jest gruntowne zrozumienie klienta. W związku z tym inicjujące spotkanie z coachem skupia się na precyzyjnym określeniu aspiracji oraz oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, umiejętności, najważniejszych zwycięstw i klęsk zawodowych. Pomaga to określić, czy najodpowiedniejszą metoda rozwoju będzie coaching czy doradztwo oraz uzgodnić częstotliwość i ilość sesji potrzebnych do osiągnięcia zaplanowanych efektów. Rozmowa wstępna nie musi przebiegać z doradcą zawodowym twarzą w twarz – można nawiązać kontakt telefonicznie bądź przez komunikator. Po ukończeniu uzgodnionej serii sesji coach przygotowuje podsumowanie całego procesu. Wskazuje w nim, czy osiągnięte zostały wszystkie zamierzenia oraz gdzie potrzebna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]