Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać i na czym polegają?

Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać i na czym polegają?

Zajrzyj tutaj i dowiedz się, jak zamówić badania kierowców Bielsko

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są te badania i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się takim testom. Są one wymagane dla kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Widać więc, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć jedynie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Zadaniem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem specjalnych urządzeń. W toku badań ważny jest wiek kierowcy, gdyż sprawdzane parametry zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność badań, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co pięć lat, ale jeśli ukończyli 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są wykonywać badania corocznie.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]