Lepkościomierze – precyzyjne urządzenia dla wielu dziedzin przemysłu

Lepkościomierze – precyzyjne urządzenia dla wielu dziedzin przemysłu

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga nadzwyczajnej precyzji i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z narzędzi wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak się ich używa?

Lepkościomierz – dokładny pomiar dla wielu sektorów przemysłu

Lepkościomierz, zwany również wiskozymetrem, to narzędzie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju wykorzystywana jest w licznych gałęziach przemysłu – m.in. w branży spożywczej i motoryzacyjnej, przy produkcji papieru, opakowań, a także w zakładach chemicznych. Testom poddawana jest ciecz – klej, żywice, lakiery i asfalt. W zakładach chemicznych zazwyczaj w użyciu jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, dynamicznej oraz kinetycznej. Dzięki użyciu współczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest dokładne sprawdzenie jakości produktu, a także optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów.

Pomiar lepkości – rodzaje aparatów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z czujnika, mierzącego lepkość i temperaturę oraz przetwornika, do którego przekazywane są pomiary. Informacje są w następnej kolejności przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się 2 bazowe typy lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie sposobem działania, przeznaczeniem oraz konstrukcją. Lepkościomierz ViscoScope wyposażony jest w cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope zdaje egzamin przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Natomiast urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wykonujące ruch posuwisto-zwrotny i służą do diagnozowania cieczy czystych.