Dlaczego warto kontrolować wartość opałową biogazu?

Dlaczego warto kontrolować wartość opałową biogazu?

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze decyduje o jakości paliwa i jego kaloryczności. Dlaczego warto ją kontrolować? W których sferach przemysłu wykorzystywane są aparaty do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa biogazu, odpadów komunalnych i gazu płynnego

Wartość opałowa to wielkość energii wydzielanej przy spalaniu danej ilości paliwa. Parametr ten oblicza się zarówno w przypadku paliw stałych, ciekłych, jak i gazowych – węgla kamiennego i brunatnego, drewna opałowego czy gazu ziemnego i płynnego. Kontroli może podlegać również wartość opałowa odpadów komunalnych. Przyrządem służącym do kalkulowania wartości opałowej biogazu jest specjalny analizator wyposażony w czujniki gazowe, który szczegółowo bada między innymi poziom siarkowodoru (H2S), wodoru (H2), tlenu (O2) oraz metanu (CH4). Składniki te decydują o kaloryczności paliwa, mają wpływ na jego jakość, lecz także mogą wywołać niebezpieczeństwo wybuchu, tym samym systematyczne weryfikowanie ich poziomu jest nader istotne.

W jakich sektorach przemysłu badana jest wartość opałowa biogazu?

Współczesne analizatory biogazu i gazu stosuje się w wielu branżach przemysłu – m.in. w biogazowniach rolniczych, instalacjach badawczych, na wysypiskach śmieci, oczyszczalniach ścieków, jak również w innych przedsiębiorstwach i jednostkach stosujących biogaz. Przy zastosowaniu analizatorów możliwe jest natychmiastowe ujawnienie jakichkolwiek anomalii w procesie produkcji metanu, zapobieganie stratom oraz rejestrowanie parametrów gazu. Aparaty do analizy wartości opałowej biogazu dostępne są w 2 wersjach – AwiFLEX i AwiECO.