Normy techniczne dotyczące projektowania schodów wewnętrznych

Normy techniczne dotyczące projektowania schodów wewnętrznych

Schody wewnętrzne kupisz na https://www.oknostol.com.pl/schody/.

Wewnętrzne schody muszą być nie tylko mocne i pięknie prezentujące się, lecz także muszą być nade wszystko wygodne podczas użytkowania oraz bezpieczne. W czasie projektowania mieszkania dwupoziomowego czy domu trzeba tym samym uwzględnić obowiązujące przepisy regulujące to, jakie parametry techniczne muszą koniecznie spełniać takie schody.

Schody wewnętrzne – z jakimi normami muszą być zgodne?

Niezależnie od tego, czy w projekcie planujemy zamontować wewnętrzne schody z drewna, ze szkła bądź z betonu, ich struktura musi spełniać określone w aktach prawnych warunkami. Zalecenia traktujące o tym, jak winny wyglądać przepisowo wyprodukowane schody, znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym rozporządzeniu dostępne są dane o rozmiarach stopni i spoczników, całkowitej liczbie stopni w jednym biegu oraz jego najmniejszej dopuszczalnej szerokości.

Rekomendowana szerokość i wysokość schodów – parametry

Jeśli planujemy mieć w mieszkaniu wygodne schody, ich wymiary powinny zapewniać komfortowe ich użytkowanie przez każdego z lokatorów – także przez dzieci, osoby starsze oraz osoby skarżące się na kłopoty z mobilnością. Zgodnie z przytoczonym w poprzednim akapicie Rozporządzeniem maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Polecamy jednakże uwzględnić to, iż najbardziej komfortowe są stopnie o wysokości mniej więcej 16-18 cm. Szerokość stopni z kolei zależy od ich wysokości, a oblicza się ją podług podanej w rozporządzeniu formuły.

Minimalna szerokość użytkowa biegu również jest wyznaczona w przepisach – to 80 cm, jakkolwiek uważa się, iż wygodniejsze w użytkowaniu są schody o szerokości co najmniej 1 m. Szerokość spocznika, to znaczy podestu pomiędzy biegami, powinna z kolei mieć nie mniej niż 80 cm.

17 stopni to maksymalna ich liczba możliwa do zaplanowania w jednym biegu schodów stałych. Nie dotyczy to jednak m.in. mieszkań dwupoziomowych, a także budowli w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej.

Parametry techniczne schodów wachlarzowych, zabiegowych oraz spiralnych

Prawo definiuje też parametry schodów wachlarzowych, a więc takich, w których stopnie są w kształcie trapezów, dzięki czemu bieg tworzy łuk. Schody tego typu są niesłychanie efektowne, a jeśli będą poprawnie zaplanowane, to również są wygodne. W tym wypadku szerokość stopni winna wynosić minimum 0,25 m – to umożliwi bezpieczne wchodzenie oraz schodzenie.

Przepisy prawa określają też parametry, jakie muszą posiadać schody kręcone oraz zabiegowe. Przypomnijmy, że schody kręcone są konstruowane na planie koła. Natomiast schody zabiegowe to schody zmieniające tor biegu, ale nie mają one spocznika. Jakie wymiary muszą posiadać wygodne schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, że szerokość ich stopni winna wynosić minimum 25 cm i należy ją zagwarantować w dystansie maksymalnie 0,4 m od poręczy zewnętrznej balustrady. Podobne parametry obowiązują schody kręcone, lecz w tym przypadku odległość odmierza się od słupa stanowiącego koncentryczną strukturę schodów.

Nasz adres:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]