Jakie prace wykonuje monter budowy?

Jakie prace wykonuje monter budowy?

Skorzystaj z sugestii montera budowy

Monter budowy to bardzo odpowiedzialne stanowisko, bez którego nie mogą zacząć się prace budowlane. Jakie prace wykonuje monter i jakie kwalifikacje musi posiadać?

Monter budowy – ważne pasy bezpieczeństwa

Praca montera budowy jest uregulowana konkretnymi przepisami normatywnymi. Akty wykonawcze ministerstwa gospodarki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy robót budowlanych mówią o tym, że osoba obsługująca rusztowania musi przejść odpowiednie szkolenie z obsługi maszyn i podstaw BHP oraz pozytywnie zdać sprawdzian wiedzy. Następnie otrzymuje się dokument potwierdzający kwalifikacje oraz wpis do książki operatora. Warto zauważyć, że osoby montujące i demontujące rusztowania są zobligowane przez rozporządzenie ministra infrastruktury do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem. Także asystent montera musi przejść odpowiednie przeszkolenie, mieć zaświadczenie lekarskie, zakładać odzież ochronną i kask. Przepisy mają chronić robotników przed niebezpiecznymi sytuacjami.

Monter budowy – zabezpieczanie elementów przed rdzą

Monter ustawia rusztowania na budowie – to właśnie dzięki nim możliwe jest przeprowadzenie wszelkich robót. Do zadań montera należy m. in. nitowanie komponentów konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych, zabezpieczanie antykorozyjne stalowych modułów, stosowanie się do wytycznych zamieszczonych w planie montażu, jak również demontowanie konstrukcji oraz modernizowanie wszystkich elementów. Rusztowania zakłada się na zewnątrz i wewnątrz budynku, na wieżach, zakładach, czyli praca ta wymaga dużej wydolności fizycznej. Prace wykonuje się na podstawie specjalnego planu, dlatego niezwykle ważne jest, żeby osoba zajmująca się tym była odpowiednio przeszkolona. Ważne jest również wieloletnia praktyka zawodowa. Chcesz być pewien, że rusztowania są wykonane profesjonalnie? Zaufaj firmie zewnętrznej, która powierzy prace fachowcom.

Nasz adres:
ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]