Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Więcej informacji o kontenerze KP 7

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane w czasie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z magazynowaniem i transportem odpadów. By ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania oraz transportu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są też kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywozu gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]