Separacje i rozwody – o roli kancelarii prawnej

Separacje i rozwody – o roli kancelarii prawnej

Jednym z najistotniejszych obszarów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest prawo rodzinne Najpopularniejsze sprawy z jakimi zgłaszają się do nas Klienci to sprawy o rozwód oraz alimenty, jednakże mamy ogromne doświadczenie także w prowadzeniu spraw dotyczących uregulowania kontaktów, ojcostwa i macierzyństwa czy władzy rodzicielskiej.

Alimenty, rozwody, separacje – sprawy z obszaru prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególny obszar prawa, gdyż prowadzenie spraw z tej dziedziny wymaga od prawnika nie tylko znajomości przepisów, ale w głównej mierze odpowiedniej postawy w stosunku do Klienta, który powierza nam swoje najbardziej osobiste sprawy. Podczas prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy przygotowani na stały kontakt z Klientami i przeprowadzanie ich przez każdy etap sprawy w najmniej bolesny dla nich sposób. Dążymy do dopasowania się do oczekiwań naszych Klientów zwłaszcza w zakresie ich aktywnego udziału w całej sprawie.

Prawo rodzinne – metoda działania kancelarii radcy prawnego

Przystąpienie do prowadzenia spraw rodzinnych zaczynamy od pierwszego kontaktu z Klientem w formie osobistego spotkania lub rozmowy telefonicznej bądź przez Skype. Staramy się wówczas zebrać maksymalną ilość informacji dotyczących sprawy, a także poznać osobę, na rzecz której będziemy pracować przez najbliższych kilka miesięcy. Następne fazy naszej pracy to opracowanie pism procesowych, występowanie w imieniu Klientów przed sądem oraz innymi podmiotami, jak np. mediatorzy. Podczas prowadzenia każdej sprawy staramy się znaleźć sposób na zakończenie jej ugodą. Podejście to wynika z faktu, iż wiele konfliktów ma swoje podłoże w silnych emocjach, a prawnik, pozostający osobą bezstronną, nie jest nimi obarczony i rozpatruje sprawę jedynie z punktu widzenia przepisów prawa.