Pomoc prawna – pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Pomoc prawna – pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Poszkodowany może wysuwać roszczenia wobec sprawcy o naprawienie szkody. Także w przypadku krzywdy fizycznej ma prawo wystąpić o zadośćuczynienie. W wielu sprawach brak porozumienia pomiędzy sprawcą szkody i poszkodowanym, głównie odnośnie do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma duże doświadczenie w sporach i dochodzeniu odszkodowań, zwłaszcza od towarzystw ubezpieczeniowych. Prowadzone dotychczas postępowania dotyczyły zarówno odszkodowań za szkody rzeczowe, jak też szkody osobowe.

Sprawa o odszkodowanie – na jaką kancelarię się zdecydować?

Warto wybrać kancelarię, prowadzącą już tego typu postępowania – praktyka w sprawach odszkodowawczych będzie pomocna w kolejnych sprawach z tej dziedziny prawa. Oferta kancelarii powinna być wszechstronna – rodzajów spraw odszkodowawczych jest wiele: może to być odszkodowanie za wypadek komunikacyjny bądź przy pracy, błąd medyczny, jak również szkody w pojeździe czy mieniu, wysokie koszty leczenia, zadośćuczynienie za spowodowanie śmierci bliskiej osobyi wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszelkie wyszczególnione powyżej rodzaje postępowań, a także sprawy dotyczące ubezpieczeń funduszy kapitałowych, świadczeń odszkodowawczych z polis OC, umów ubezpieczeń na życie i postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych. W ramach obsługi prawnej sporządza dokumenty, takie jak pozwy przeciwko ubezpieczycielowi i inne (np. w przypadkach rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi

Pozew cywilny przeciwko ubezpieczycielowi trzeba złożyć w odpowiednim terminie – w przypadku szkód majątkowych maksymalnie do trzech lat od zaistnienia szkody. W przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci bliskiej osoby przedawnienie takiego roszczenia upływa po 20 latach. Złożenie pozwu rekomendowane jest wówczas, gdy inne działania (negocjacje przedsądowe lub ugodowe) nie przyniosły pożądanego rezultatu.