Jakie kierunki najczęściej wybierają maturzyści?

Jakie kierunki najczęściej wybierają maturzyści?

Wybór właściwego kierunku studiów to dylemat, przed którym rok w rok staje tysiące abiturientów. W wielu przypadkach wybór ten stanowi o rozwoju przyszłej kariery. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, które kierunki studiów są modne wśród młodzieży.

Wydziały popularne pośród maturzystów

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Maturzyści zainteresowani komputerami coraz częściej decydują się też na kierunki o podobnym charakterze, które mają wysoki potencjał przyszłościowy. Są to oczywiście robotyka i automatyka, które nie są może kierunkami innowacyjnymi, aczkolwiek dopiero wraz z postępem technologicznym przestały być uważane, za studia dla hobbystów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, maturzyści wybierają z reguły zarządzanie oraz psychologię. Na kolejnych pozycjach pojawiają się prawo, kierunki ekonomiczne (m.in. rachunkowość i finanse), wszelkie filologie (zwłaszcza angielska) czy budownictwo.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce przypada na kierunkach z obszaru matematyki, jak również orientalistyki (sinologia i japonistyka). Ciężko dostać się także na wydziały związane z branżą filmową, marketingiem czy grafiką komputerową. Wypada zaznaczyć, że spora liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów ubiega się przecież o przyjęcie nawet na parę kierunków jednocześnie.

Jak podjąć słuszną decyzję o studiach?

Stojąc u progu wyboru kierunku warto rozważyć własne zainteresowania, ale także ewentualny popyt na rynku pracy. Należy natomiast pamiętać, iż dany kierunek nie określa na zawsze przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą swobodnie uzupełniać zdobyte kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one aranżowane na praktycznie wszystkich uczelniach wyższych i w większości wypadków nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, by w nich uczestniczyć. Wystarczy dysponować tytułem licencjata, magistra bądź inżyniera.

Młody człowieku, pamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe umiejętności np. poprzez pracę w studenckich kółkach bądź wolontariatach. Powinno się spożytkować te pięć lat jak najlepiej.