Kontrahent nie opłacił faktury w terminie? Skorzystaj z generatora not księgowych

Kontrahent nie opłacił faktury w terminie? Skorzystaj z generatora not księgowych

Prosty bezpłatny generator not księgowych online

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później natrafia na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać natychmiast, a może wykorzystać jako jeden z kroków działań upominawczych?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Warto podkreślić, że taką notę można wystawić dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez wymogu wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy budowanych często przez szmat czasu dobrych kontaktów biznesowych. Przecież zwłoka w przelaniu należności może być kwestią krótkotrwałych problemów finansowych czy jednorazowego przeoczenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym działaniem. Dlatego też, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

Kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Informacje o tym zawarto w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się na podstawie średniego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego darmowo przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności w firmach, które posiada również skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]