Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Wszystko o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za realizację usług lub sprzedaż towaru. Niestety w tej sytuacji fiskus nie nie rozpatruje czy na koncie płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po wpływie opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – sposób na podtrzymanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Właściciele firm co rusz znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni wiele razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za zrealizowane usługi lub sprzedane towary. Jeśli takie sytuacje zdarzają się notorycznie, nawet znakomicie radzące sobie przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków na czas i ostatecznie dostać od fiskusa bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył razem z podatkiem dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Mając na względzie wspomniany powyżej limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość polskich właścicieli firm, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Wymagane jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne opisanie wszystkich wydanych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do stałego śledzenia wpływu należności

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą niewielkie biznesy od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Zwykle przyczyną tego jest kwestia regularnego monitorowania wpływających płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do skrupulatnego ich pilnowania, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm, które wysyłają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Z kolei już przy kilkuset dokumentach pilnowanie przelewów pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]