Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

Automatyzacja procesów w firmie – tania windykacja z robotem Flobo

Kluczowe informacje na temat automatycznej windykacji. Przekonaj się!

Może być dużo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Robot Flobo do księgowania przelewów z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji. Choć określenie to prawie każdemu niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego podejmuje się w stosunku do dłużnika szereg czynności dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o konieczności przelania opłaty. O ile taka forma windykacji będzie nieskuteczna, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wypisuje podobną ilość paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie przelana w ustalonym terminie wyraźnie rośnie. W organizacji całej procedury księgowania wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek wpłynęła płatność od klienta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z Flobo może ustawić własne harmonogramy działań wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, określając m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, dalszymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro, a później przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, jeżeli wypunktowane wyżej działania nie przyniosą pożądanego efektu, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas przeznaczany na monitorowanie wpływających przelewów, a po kilku miesiącach bywa również przyczyną wyraźnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]