Pierwsza pomoc – kurs

Pierwsza pomoc – kurs

W naszym kraju co roku traci życie kilka tysięcy ludzi tylko z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie karetka pogotowia . Odpowiedzią na tak przerażające dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – w jakiej formie?

Niektóre kursy pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze, jednakże nauka ma charakter nieco bardziej teoretyczny. Szkolenia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia wszelkiego rodzaju treningów z zakresu pierwszej pomocy – są praktyczne.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Tematy omawiane w czasie kursu, zależą od uzgodnień organizatorów z uczestnikami szkoleń. Z pewnością, muszą się w nim pojawić takie elementy, jak bezpieczeństwo własne, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku zasłabnięć czy zatruć detergentami.