Badania kierowców

Badania kierowców

Zamów badania kierowców Kęty.

Profesjonalni szoferzy przed rozpoczęciem pracy powinni przejść odpowiednie badania psychomotoryczne. Jest to szczególnie ważne, jeśli ich praca dotyczy przewozu osób lub ładunków uznanych za niebezpieczne dla natury. Badania kierowców są obowiązkowe dla właścicieli uprawnień kategorii C, D oraz E. Jak takie badania przebiegają? Jak się do nich przyszykować?

Pierwsza część badania kierowców

Początkowa część badania kierowców opiera się na odbyciu wywiadu z potencjalnym kierowcą. Prowadzący może tą metodą dowiedzieć się, jak mocno przepracowany jest badany oraz w jakim jest nastroju. W tej części lekarz instruuje również kierowcę o tym, co go czeka – w ten sposób ogranicza się natężenie zdenerwowania.

Badania kierowców – ankieta

W drugiej kolejności kandydat ma wypełnić dostarczony mu kwestionariusz. Znajdzie w nim zadania, dzięki którym psycholog oceni, jak sprawnie radzi sobie nerwami i jak reaguje na zaskakujące problemy. Badanie pozwala także stwierdzić, jak rozwinięte są umiejętności społeczne kandydata – a to wszak ma ogromny wpływ na jego działania na szosie.

Finalny etap badania kierowców

Końcową częścią badania kierowców są próby wykonywane na odpowiednich przyrządach. Stosuje się je w celu sprawdzenia refleksu kierowcy oraz adekwatności reakcji na trudności, które mogą przydarzyć się w ruchu. Gdy chodzi o przyrządy wykorzystywane w czasie badań, wspomnieć musimy w szczególności miernik czasu reakcji oraz aparat Piórkowskiego.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]