Praktyczne szkolenia RODO – czy warto w nich uczestniczyć?

Praktyczne szkolenia RODO – czy warto w nich uczestniczyć?

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania firm, instytucji publicznych, placówek medycznych, stron internetowych i usług pocztowych. RODO, poza wieloma nowymi obowiązkami dla administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe kary dla tych, którzy się do nich nie dostosują – w skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż 20 mln Euro. Należy więc upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie konieczności zdecydować się na szkolenie RODO.

Szkolenie RODO – jakie zaszły zmiany w ochronie danych osobowych

Dla właścicieli danych osobowych (a więc między innymi użytkowników stron internetowych, klientów firm czy pacjentów przychodni) najłatwiej zauważalną zmianą jest obowiązek poinformowania ich o czasie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. RODO wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i zgłaszania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres tak zwanych danych wrażliwych, do których włączono też informacje biometryczne i genetyczne.

Praktyczne szkolenie z RODO

To tylko niektóre ze zmian, które weszły w życie wraz z RODO. By uniknąć ewentualnych konsekwencji, pracownicy firm stale muszą poszerzać swoją wiedzę na temat ochronydanych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, w czasie którego dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać wrażliwymi informacjami, jakimi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do inspektorów ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.